063003á6320186ă06Danh sách

Cách xem biểu đồ nến

“Biểu đồ” của FX là biểu đồ biến động giá trong chuỗi thời gian, với thời gian trên trục hoành và giá trên trục tung. Giá trên biểu đồ được hiển thị dưới dạng “Giá bán (Giá thầu)”. Biểu đồ FX là một công cụ được sử dụng để nắm bắt xu hướng biến động giá của quá khứ và dự đoán giá trong tương lai từ đó.

Rủi ro của Forex?

ỷ giá hối đoái dao động do các yếu tố bên ngoài khác nhau như xu hướng kinh tế, lãi suất, tình hình quốc tế, phát biểu của người quan trọng, sự can thiệp thị trường của chính phủ, các yếu tố đầu cơ.

Forex hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch chứng khoán thông thường, bạn có thể kiếm lời bằng khoảng chênh lệch giá sẽ tăng so với giá hiện tại. Tuy nhiên, ở Forex có cơ chế có thể thu lợi nhận ngay cả khi tỷ giá hối đoái tăng hoặc khi tỷ giá hối đoái giảm. Hãy cùng xem ví dụ cụ thể giữa USD/JPY.