Cách đăng nhập MT4

Để đăng nhập vào MT4, bạn cần có thông tin đăng nhập “Tài khoản” và “Mật khẩu” đã nhận khi mở tài khoản.

Bước 1: Mở tài khoản

Những ai chưa có ID đăng nhập, trước tiên, hãy mở tài khoản từ đây.

Trang mở tài khoản MT4: Trang web chính thức XM.

Bước 2: Tải và cài đặt MT4

Hãy tải và cài đặt MT4 từ đây Tải MT4.

Bài viết tham khảo: Cách tải và cài đặt MT4

Bước 3: Đăng nhập

Nhấp chuột chọn “Tập tin” góc trên bên trái màn hình → “Đăng nhập vào tài khoản giao dịch”.

Nhập thông tin “tài khoản”“mật khẩu”.

Bạn có thể kiểm tra thông tin đăng nhập “số máy chủ” và “tài khoản” từ địa chỉ thư điện tử đã đăng ký khi mở tài khoản. Mật khẩu là mật khẩu bạn tự đặt.

Như vậy, bạn đã có thể đơn giản đăng nhập vào MT4.