forexDanh sách

Cách xem biểu đồ nến

“Biểu đồ” của FX là biểu đồ biến động giá trong chuỗi thời gian, với thời gian trên trục hoành và giá trên trục tung. Giá trên biểu đồ được hiển thị dưới dạng “Giá bán (Giá thầu)”. Biểu đồ FX là một công cụ được sử dụng để nắm bắt xu hướng biến động giá của quá khứ và dự đoán giá trong tương lai từ đó.