Forex (ngoại hối) là gì?Danh sách

Forex hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch chứng khoán thông thường, bạn có thể kiếm lời bằng khoảng chênh lệch giá sẽ tăng so với giá hiện tại. Tuy nhiên, ở Forex có cơ chế có thể thu lợi nhận ngay cả khi tỷ giá hối đoái tăng hoặc khi tỷ giá hối đoái giảm. Hãy cùng xem ví dụ cụ thể giữa USD/JPY.