Cách hiển thị MACD lên MT4/MT5

MACD là chỉ số thêm vào đường trung bình động vào khoảng cách giữa 2 đường là “đường trung bình động ngắn hạn” và “đường trung bình động dài hạn” được gọi là tín hiệu.

MACD là tên viết tắt của “Moving Average Convergence Divergence (trung bình di chuyển hội tụ / phân kỳ)”, là 1 chỉ số thực hiện đánh giá giao dịch từ thời điểm khi hai đường trung bình động cắt nhau.

Trong bài viết này,giới thiệu cách hiển thị MACD lên MT4/MT5.

Cách hiển thị MACD lên MT4/MT5

Để hiển thị MACD lên biểu đồ của MT4/MT5, từ cửa sổ dịch chuyển ở khung trái màn hình MT4/MT5 nhấp chuột chọn “chỉ số” → tiếp tục chọn “động lượng” → kéo thả chỉ số “MACD” lên biểu đồ muốn áp dụng.

Sau khi kéo và thả chỉ số lên biểu đồ, màn hình thiết lập MACD sẽ được hiển thị.

Bạn có thể thiết lập chu kỳ, tuy nhiên đối với MACD thường sử dụng nguyên giá trị mặc định. Khi muốn thay đổi màu của MACD từ tab “màu sắc”, bạn cũng có thể chỉ định màu của đường 0 từ tab “mức độ”.

Mặc dù có thể tự do thay đổi các giá trị số khác nhau của các tham số, tuy nhiên nếu nó được thay đổi đường EMA dài hạn được cho là phù hợp với giá trị khoảng gấp đôi giá trị của đường EMA ngắn hạn.

MACD SMA có giá trị tiêu chuẩn là 9, giá trị càng nhỏ thì tín hiệu mua bán càng dễ xuất hiện, ngược lại giá trị càng lớn thì tín hiệu mua bán càng khó xuất hiện. Tuy nhiên việc cài đặt giá trị càng nhỏ cũng có nhược điểm là dễ bị đánh lừa.

Biểu đồ hiển thị MACD ở trên là biểu đồ khung thời gian 1 giờ, hiển thị giá trị mặc định không thay đổi thông số nào. MACD được hiển thị như 1 làn sóng phía dưới màn hình biểu đồ.

Với thiết lập đơn giản trên, bạn đã có thể hiển thị MACD lên biểu đồ.

Cách xóa MACD từ biểu đồ trên MT4

Nhấp chuột phải lên biểu đồ muốn xóa MACD → nhấp chuột chọn “các công cụ hỗ trợ”.

Danh sách chỉ số đang hiển thị sẽ xuất hiện, sau khi nhấp chuột chọn “MACD” → tiếp tục chọn nút “xóa“, như vậy thao tác xóa hoàn thành

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa MACD bằng cách nhấp chuột lên MACD → xóa công cụ hỗ trợ.