Cách xem biểu đồ nến

“Biểu đồ” của FX là biểu đồ biến động giá trong chuỗi thời gian, với thời gian trên trục hoành và giá trên trục tung.

Giá trên biểu đồ được hiển thị dưới dạng “Giá bán (Giá thầu)”.

Biểu đồ FX là một công cụ được sử dụng để nắm bắt xu hướng biến động giá của quá khứ và dự đoán giá trong tương lai từ đó.

Để hiển thị giá mua (Ask) lên biểu đồ

Giá của biểu đồ được hiển thị dưới dạng giá bán (BID) và bạn không thể thay đổi chân nến thành giá mua được, tuy nhiên bằng cách nhấp chuột phải lên biểu đồ chọn “thuộc tính” ⇒ chọn tag “Chung” sau đó đánh dấu tích vào ô “hiển thị đường giá ASK” thì ngoài giá bán, đường “giá mua hiện tại (ASK) cũng được hiển thị.

Cách xem biểu đồ nến

Biểu đồ nến là biểu đồ được sử dụng nhiều.

    Đặc trưng của biểu đồ nên
  1. Biểu đồ nến, là biểu đồ sắp xếp “chân nến” hiển thị 4 thanh giá trị “giá mở”, “giá cao”, “giá thấp”, “giá đóng” dưới dạng đồ họa theo trình tự thời gian trong 1 khoảng thời gian nhất định.
  2. Từ giá mở đến giá đóng thể hiện bằng đường nét đậm to được xem là “thân nến”, đường nét nhạt nhỏ phần phía trên thân nến là “bóng nến trên”, phần phía dưới thân nền là “bóng nến dưới”.
  3. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến thể hiện giá tăng được gọi là “nến tăng”, ngược lại khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, nến thể hiện giá giảm được gọi là “nến giảm”.

Cách hiển thị biểu đồ nến

Hiển thị biểu đồ gồm 3 loại: “biểu đồ thanh”, “biểu đồ nến” và biểu đồ đường thẳng”. Trường hợp MT4 trên smartphones bạn có thể chọn cách hiển thị từ “Cai dat” → “Nhung bieu do”.

Trong 3 loại hiển thị biểu đồ thì “bieu do nen” là biểu đồ được chọn nhiều vì dễ phân tích nhất.

Theo hiển thị tiêu chuẩn thì biểu đồ màu xanh lá được hiển thị. Nến màu xanh lá và nến màu trắng là tỷ giá hối đoái. Nến màu trắng có ý nghĩa là giá giảm, nến không có màu trắng có ý nghĩa là giá tăng.