Cách hiển thị đường trung bình động lên MT4.MT5

Ở ứng dụng MT4, bạn có thể phâ tích biểu đồ bằng cách hiển thị nhiều chỉ số khác nhau. Bài viết này giới thiệu cách hiển thị đường trung bình động.

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động thường được hiển thị dưới dạng hình nến.

Đường trung bình động là biểu đồ đường thẳng hiển thị giá đóng cửa trung bình của hối đoái trong thời gian nhất định. Vì vậy, nó là chỉ số đánh giá phương hướng và sức mạnh của xu hướng.

Nếu đường trung bình di chuyển tăng lên bên phải, có thể được đánh giá là xu hướng tăng, và nếu đường trung bình di chuyển giảm xuống bên phải, nó có thể được đánh giá là một xu hướng giảm. Hơn nữa, mối quan hệ vị trí giữa chân nến và đường trung bình động cũng là một tiêu chí cho sự đánh giá.

Nếu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều có cùng hướng, thì sẽ xuất hiện xu hướng mạnh theo hướng đó.

Cách hiển thị đường trung bình ở MT4

Trước tiên, mở màn hình biểu đồ MT4.

Tiế theo, bạn có thể hiển thị đường trung bình động bằng 4 bước sau “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Moving Average”.

Sau khi màn hình thiết lập chu kỳ được hiển thị, nhập chu kỳ mong muốn.

Phương thức MA có 2 loại là “simple”“exponential”. Đây là sự khác biệt trong phương pháp tính toán đường trung bình động.

Có thể thay đổi giá trị chu kỳ tự do tùy thuộc vào tình hình thị trường và khung thời gian hiển thị, tuy nhiên chu kỳ 5, 25, 75, 200 thường được sử dụng.

Khi giao dịch trong thời gian rất ngắn như giao dịch Scalping thì bạn nên tham khảo các chu kỳ nhỏ như 10EMA, 20EMA.

Chỉ bằng thiết lập đơn giản như trên bạn đã có thể hiển thị đường trung bình động. Và bằng cách lặp đi lặp lại bước hiển thị trên thì bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động lên biểu đồ giống nhau.