Tỷ giá hối đoáiDanh sách

Rủi ro của Forex?

ỷ giá hối đoái dao động do các yếu tố bên ngoài khác nhau như xu hướng kinh tế, lãi suất, tình hình quốc tế, phát biểu của người quan trọng, sự can thiệp thị trường của chính phủ, các yếu tố đầu cơ.