Cách hiển thị Bollinger Bands lên MT4/MT5

Dãi Bollinger là gì?

Dãi bollinger là công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average) và độ lệch chuẩn.

Dãi bollinger là chỉ số sử dụng thống kê học, hiển thị đường với độ lệch chuẩn +1σ, +2σ, +3σ nằm phía trên đường trung bình động và đường với độ lệch chuẩn -1σ, -2σ, 3σ nằm dưới đường trung bình động.

◎Xác xuất giá nằm trong khoảng「-1σ ~「+1σ」là 68.3%, xác xuất vượt khỏi「-1σ」 đến「+1σ」 là 31.7% (※dựa trên thống kê học)

◎Xác xuất giá nằm trong khoảng「-2σ ~「+2σ」là 95.5%, xác xuất vượt khỏi「-2σ」 đến「+2σ」 là 4.5% (※dựa trên thống kê học)

◎Xác xuất giá nằm trong khoảng「-3σ」~「+3σ」là 99.73%, xác xuất vượt khỏi「-3σ」~「+3σ」là 1.27% (※dựa trên thống kê học)

Cách hiển thị dãi Bollinger lên MT4

Để hiển thị dãi bollinger lên biểu đồ của MT4, bạn thực hiện các bước như sau: “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Bollinger Bands”.

Ngoài ra, bạn có thể hiển thị dãi bollinger bằng cách kéo và thả “Bollinger Bands” từ cửa sổ dịch chuyển ở khung trái màn hình MT4 lên biểu đồ bạn muốn áp dụng.

Sau đó, màn hình thiết lập bollinger bands sẽ hiển thị.

Các mục cần thiết lập ở thông số là 3 mục “chu kỳ”, “độ lệch”, kiểu”.

Chu kỳ: 5, 7, 10, 20, 24, 75, 100,…

Độ lệch: 1, 2, 3 (Có thể hiển thị cùng lúc nhiều độ lệch)

Kiểu: Hiển thị đường thẳng và màu sắc tùy thích