Forex hoạt động như thế nào?

Là cơ chế có thể kiếm lời cho dù tỷ giá hối đoái tăng hay giảm

Trong giao dịch chứng khoán thông thường, bạn có thể kiếm lời bằng khoảng chênh lệch giá sẽ tăng so với giá hiện tại. Tuy nhiên, ở Forex có cơ chế có thể thu lợi nhận ngay cả khi tỷ giá hối đoái tăng hoặc khi tỷ giá hối đoái giảm. Hãy cùng xem ví dụ cụ thể giữa USD/JPY.

Ví dụ giữa Đô la Mỹ/Yên Nhật

Ví dụ, khi 1 USD = 100 JPY, bạn đổi JPY sang USD, sau đó khi đồng Đô tăng lên, 1 USD = 105 JPY, bạn đổi USD đã mua trước đó sang lại JPY, bạn sẽ thu được 5 JPY lợi nhuận. (Xem hình minh họa).

Ngược lịa, bạn cũng sẽ thu được lợi nhuận là 5 JPY nếu bán khi 1 USD = 100 JPY và mua lại khi 1 USD = 95 JPY.

Mua nếu nghĩ tỷ giá hối đoái sẽ tăngvà bán nếu nghĩ sẽ giảm từ tỷ giá hiện tại

Như bạn đã thấy trong ví dụ đồng đô la Mỹ / Yên Nhật, Forex có cơ chế, có thể thu lợi nhuận ngay cả khi tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm.

Vì thế, bạn sẽ tăng cao lợi nhuận bằng cách “mua” nếu nghĩ tỷ giá hối đoái sẽ tăng và “bán” nếu nghĩ sẽ giảm từ tỷ giá hiện tại.