Trend line (Xu hướng) là gì? Đường Trendline (xu hướng) là gì? Các hiển thị đường xu hướng?

Trend line (xu hướng) là gì?

Trend line là hướng di chuyển của thị trường, có thể chia làm 3 loại chính là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ngang.

Thuận chiều, ngược chiều

Thuận chiều là mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm.

Ngược chiều là mua khi xu hướng giảm, bán khi xu hướng tăng.

Trường hợp xu hướng tăng

“Mua” tại thời điểm xu hướng tăng được gọi là “thuận chiều” và “bán” tại thời điểm xu hướng tăng được gọi là “đảo chiều”.

Trường hợp xu hướng giảm

“Bán” tại thời điểm xu hướng giảm ngược lại với thời điểm xu hướng tăng được gọi là “thuận chiều” và “mua” tại thời điểm xu hướng giảm ngược lại với thời điểm xu hướng tăng được gọi là “đảo chiều”.

Trường hợp xu hướng ngang

Trạng thái không có xu hướng nào mạnh xảy ra cho cả hai chiều mua và bán, kết quả là giá biến động trong 1 khoảng xác định.

Đường trendline (đường xu hướng)

Đường trendline (đường xu hướng) là gì?

Nếu giá thị trường tăng thì trend line (đường xu hướng) là một đường thẳng kết nối giá thấp với giá thấp và ngược lại, nếu giá thị trường giảm thì nó là một đường thắng kết nối giá cao với giá cao. Đường giá tăng trở thành đường hỗ trợ (support line) và đường giá giảm sẽ trở thành đường kháng cự (Resistance line).

Hỗ trợ (Support) được hiểu nôm na là vùng mà giá chạm vào đó là có thể bật lên.

Ngược lại, Kháng cự (Resistance) là vùng mà giá có thể bật xuông sau khi chạm vào đó.

Cách hiển thị Trend Line (đường xu hướng)

Cách hiển thị Trend Line rất đơn giản vì bạn có thể vẽ đường theo trực giác.

Nhấp chuột chọn ký hiệu đường thẳng được hiển thị phía trên màn hình.

Sau đó, bạn có thể vẽ tự do Trend Line tùy thích một cách đơn giản bằng cách kéo chuột lên biểu đồ mà bạn muốn vẽ đường thẳng.

Trường hợp muốn xóa hoặc hiệu chỉnh, bạn có thể thực hiện như sau “Nhấp chuột phải” lên biểu đồ → “Các đối tượng” → “Bảng các đối tượng”.