Rủi ro của Forex?

Rủi ro của biến động hối đoái

Tỷ giá hối đoái dao động do các yếu tố bên ngoài khác nhau như xu hướng kinh tế, lãi suất, tình hình quốc tế, phát biểu của người quan trọng, sự can thiệp thị trường của chính phủ, các yếu tố đầu cơ.

Có thể kiếm được lợi nhuận nếu tỷ giá hối đoái trở nên cao hơn khi bạn mua và trở nên thấp hơn khi bạn đã bán, ngược lại bạn sẽ lỗ nếu tỷ giá cao hơn khi bạn mua và thấp hơn khi bạn bán.

Để quản lý rủi ro khi lỗ, có các quy định về loss cut (cắt lỗ) và đặt lệnh.

Rủi ro d0 đòn bẩy

Với FX, với số vốn nhỏ, bạn có thể thực hiện giao dịch với số tiền tối đa gấp mấy mười lần số vốn tối đa nhờ đòn bẩy.

Với giao dịch gấp mấy mươi lần số vốn thực tế, lợi nhuận và lỗ cũng sẽ tăng gấp đôi.

Rủi ro về điểm hoán đổi (swappoint) do biến động lãi suất

Trong FX, bạn có thể nhận điểm hoán đổi do chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ, nhưng ngược lại, bạn cũng có thể trả ngược lại.

Ngay cả khi bạn mua đồng tiền lãi suất cao, các điểm hoán đổi có thể bị từ chối hoặc chuyển thành thanh toán khi lãi suất giảm.