Cách sử dụng dãi Bollinger

1. Đảo chiều với Bollinger Bands

Nhìn biểu đồ dưới đây, giá được khoanh tròn màu xanh vượt khỏi dãy ±2σ, tuy nhiên sau đó quay lại trong dãy ±2σ.

Có một cách giao dịch đảo chiều là trường hợp giá vượt qua và nằm ngoài dải thì rất có thể nó sẽ quay lại vì xác suất mà giá nằm trong khoảng ± 2σ là 95,5%.

Cách này thường được sử dụng khi thị trường không có xu hướng rõ ràng và ngược lại, không được áp dụng khi thị trường có xu hướng. Đặc điểm của thị trường không có xu hướng như sau.

◎ Trạng thái hầu như không có độ nghiêng của đường trung bình động (đường trung tâm)

◎ Chiều rộng của dãi ổn định với chiều rộng hầu hết giống nhau

2. Sự siết chặt dải Bollinger Bands

◎ Khi độ rộng biến động của giá ít → độ rộng dãi hẹp

◎ Khi độ rộng biến động của giá lớn → độ rộng dãi rộng

Một chiến thuật giao dịch khác sử dụng Bollinger Bands, khi dãi trở nên hẹp dần, từ đó nhanh chóng mở rộng, nó trở thành dấu hiệu cho thấy phạm vi biến động tăng lên.

Cách sử dụng, chú ý đến lúc độ rộng của dãi hẹp dần, là lúc giá đóng cửa của nến vượt khỏi dãi ±2σ và tiếp tục biến động thuận chiều theo hướng vượt ra.

Như biểu đồ dưới đây, mua khi giá đóng cửa vượt khỏi dãy +2.

Giá đi trên dải Bollinger Bands là gì?

Là phương pháp sử dụng khi xu hương xuất hiện (trạng thái có độ nghiêng của đường trung tâm mạnh)

Khi xu hướng xuất hiện, giá có thể tăng hoặc giảm trong khi giá dao động lên xuống giữa đường trung tâm + 2σ và đường trung tâm -2σ hoặc giữa đường + 2σ và + 1σ hoặc -2σ và -1σ.

Ví dụ biểu đồ dưới đây, giá vừa di chuyển vừa tăng trong khoảng đường trung tâm và đường +2σ.

Trường hợp này, vì đường trung tâm hỗ trợ giá thấp hơn, nên nó trở thành đường hỗ trợ và + 2σ là đường kháng cự giá cao.

Nói cách khác, A trong biểu đồ dưới đây sẽ là một điểm mua. Ngoài ra, dấu hiệu kết thúc của xu hướng như trường hợp sau.

◎ Khi vượt qua đường hỗ trợ ・・・ điểm B trong biểu đồ

◎ Khi đã kết thúc đường kháng cự ・・・ điểm C trong biểu đồ

Trong hình bên dưới, dấu hiệu của sự kết thúc xu hướng là khi B kết thúc việc vượt qua đường trung tâm được cho là đường hỗ trợ cho đến bây giờ hoặc điểm C khi kháng cự thay đổi từ +2σ sang 1σ.