Cách hiển thị Envelope lên MT4/MT5

Envelope là gì?

Envelope gần giống với dải Bollinger, nhưng nó không hội tụ hoặc tách rời mà là đường luôn giữ khoảng cách nhất định từ tỷ giá hối đoái trung bình trong khoảng thời gian được chỉ định.

Envelope được tạo nên bởi hai đường trung bình động, trong đó một đường nằm trên và đường còn lại nằm dưới.

Khoảng cách giữa hai đường trượt trung bình là cố định và được xác định bằng tỷ lệ phần trăm dựa vào mức độ biến động của thị trường hiện tại.

Chỉ số này xác định biên trên và biên dưới của biên độ giá, vì vậy bạn có thể nghĩ ra chiến lược là thực hiện lệnh “Bán” tại vùng lân cận biên trên và thực hiện lệnh “Mua” tại vùng lân cận biên dưới của dãy (Band).

Cách hiển thị Envelope trên MT4

Bạn có thể dễ dàng hiển thị Envelope với các bước như sau: “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Xu hướng” → “Envelopes”.

Sau khi màn hình thiết lập thông số xuất hiện, bạn có thể tùy thích cài đặt.

  • Chu kỳ: Số này giống như số lượng chân nến và biểu đồ được tính toán trong khoảng thời gian đã nhập được hiển thị.
  • Thay đổi: Bạn có thể hiển thị biểu đồ dịch chuyển trái và phải.
  • Phương thức MA: Thay đổi công thức tính trong phép tính đồ thị. Khi chọn cài đặt phương thức MA là Expotential, thì cài đặt hiển thị này nhấn mạnh tỷ giá gần đây hơn là Simple (thiết lập tiêu chuẩn).
  • Giá thực hiện: Bạn có thể thiết lập phần nào (giá trị số) của nến để tính toán.
  • Độ lệch: Giá trị số càng cao, đường trung bình càng xa tỷ giá.

Ô giá trị độ lệch, nhập giá trị theo từng trường hợp cụ thể ví dụ như tùy vào cặp tiền tệ, tình hình giá thị trường, khung thời gian.

Ví dụ chọn chu kỳ là “14”, phương thức MA là “Exponential”, thực hiện là “Close” và độ lệch là 0.10.

Hơn nữa, bạn có thể hiển thị 2 đường Envelopes bằng độ lệch khác nhau tùy thích và sử dụng envelope có độ lệch lớn hơn làm đường cắt lỗ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “loại đường kẻ” và “thay đổi màu” ở properties (thuộc tính). Sau khi cài đặt xong, nhấp chuột chọn “OK”.

Bằng cách cài đặt đơn giản như trên, bạn đã có thể hiển thị được Envelopes.