Cách hiển thị chỉ số RSI lên MT4/MT5

RSI (Relative Strength Index) là gì?

RSI là chỉ số thể hiện tỷ giá hối đoái tăng hay giảm khoảng bao nhiêu từ 0% đến 100% ở thời điểm hiện tại khi nhìn từ phạm vi biến động của một khoảng thời gian nhất định (về cơ bản là 14 ngày) trong quá khứ.

Càng gần 100% càng được mua nhiều, càng gần 0% càng được bán nhiều.

Thông thường, nếu tỷ giá vượt quá mức 70% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc mua quá nhiều và nếu giá trị xuống dưới mức 30% thì nó sẽ trở thành mức tiêu chuẩn của việc bán quá nhiều.

Cách hiển thị RSI

Cách hiển thị RSI lên biểu đồ rất đơn giản, bạn có thể hiển thị bằng các bước sau: “Thêm” → “Các công cụ hỗ trợ” → “Động lượng” → “Relative Strength Index”.

Sau khi màn hình cài đặt giá trị hiển thị, bạn có thể điều chỉnh thời gian và dáng tùy thích.

Cách hiển thị mức độ RSI

“30” là mức tiêu chuẩn của đường bán quán nhiều, “70” là mức tiêu chuẩn của đường mua quá nhiều.

Bạn có thể vẽ đường trên đường của số liệu đã cài đặt bằng cách nhấp chuột chọn “Mức độ” ở phía trên màn hình.

Như vậy, bạn đã có thể hiển thị RSI lên biểu đồ.