Ký quỹ Forex là gì?

Ở XM, có 3 loại tài khoản, số tiền tệ tương ứng với mỗi 1 lô đều khác nhau.

Vì thế, khi thay đổi tài khoản giữa nhiều tài khoản khác nhau hoặc khi giao dịch sau khi đặt lệnh CFD với số lô khác nhau, bạn cần phải lưu ý các vấn đề như xác nhận số lô đặt lệnh,…

  • Tài khỏan MICRO: 1 lô = 1,000 đơn vị tiên tệ
  • Tài khỏan STANDARD: 1 lô = 100,000 đơn vị tiên tệ
  • Tài khỏan XM ZERO: 1 lô = 100,000 đơn vị tiền tệ

Tiền vốn (ký quỹ) cần thiết để bắt đầu giao dịch Forex?

Để bắt đầu giao dịch Forex, bạn cần một số vốn được gọi là ký quỹ. Khoản ký quỹ cần thiết sẽ khác nhau tùy vào khoản giao dịch và cặp tiền tệ cần thiết.

Ví dụ giữa Đô la Mỹ và Việt Nam đồng

Nếu giao dịch 10,000 tiền tệ đối với cặp tiền tệ USD/JPY khi 1 USD = 20,000 VND, khoản ký quỹ tối thiểu cần thiết được tính như dưới đây là “8,000,000 VND”.

Ngoài ra, ở XM có công cụ máy tính ký quỹ cần thiết tiện lơi: công thức tính kỹ quỹ tự động