Cách hiển thị biểu đồ lên MT4

Bài viết này sẽ giới thiệu cách hiển thị biểu đồ lên MT4. Bạn có thể hiển thị biểu đồ lên MT4 nhanh chóng với thao tác đơn giản.

Trước tiên, nhấp chuột chọn “Tập tin” “biểu đồ mới” ở góc trên bên tra menu

Tiếp theo, chọn cặp tiền tệ bạn muốn hiển thị lên MT4.

Nếu cặp tiền tệ muốn hiển thị không có, cặp tiền tệ mong muốn sẽ được hiển thị bằng cách nhấp chuột phải lên “Bảng giá” → nhấp chuột vào “Xem tất cả”.

Bằng các bước đơn giản như trên, biểu đồ mới sẽ được hiển thi.