Cách hiển thị cặp tiền tệ ở MT4

Ở trạng thái ban đầu MT4 chỉ hiển thị một số biểu đồ, tuy nhiên bạn có thể bổ sung thêm biểu đồ bạn muốn giao dịch 1 cách đơn giản.

Trước tiên, hiển thị bảng giá của cặp tiền tệ từ “Xem” → “Bảng giá”.

Số cặp tiền tệ của bảng giá được hiển thị sẽ khác nhau tùy vào vào công ty Forex bạn đang sử dụng.

Ở cài đặt ban đầu, để hiển thị tất cả cặp tiền tệ, nhấp chuột phải lên bảng giá sau đó nhấp chọn tiếp vào “Xem tất cả”.

Với thao tác đơn giản trên, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn hiển thị cặp tiền tệ.

Trường hợp muốn hiển thị biểu đồ mới, nhấp chuột vào “Tập tin” → “Biểu đồ mới” sau đó chọn cặp tiền tệ tùy thích.