XMDanh sách

Forex là gì?

Để giao dịch Forex, trước hết bạn phải hiểu được khái niệm Forex là gì? Ngày nay, các kiến thức về giao dịch forex được chia sẻ rất nhiều trên internet nhưng hầu hết mọi người lại không rõ khái niệm cơ bản của nó.